Mừng HOCMAI Đạt chuẩn

TẶNG 200 SUẤT HỌC BỔNG 50%

Giúp con khởi động năm học mới với kiến thức nền tảng vững chắc

-50%

Ưu đãi đặc biệt

00
00
00
00

Chương trình học trực tuyến năm học 2022-2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỐT tại hocmai.vn

Giải pháp học online toàn diện cho HS lớp 1 - 12

  • Nội dung chương trình tại Hocmai.vn được xây dựng BÁM SÁT chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình GDPT 2018)
  • Bài giảng được thiết kế TRỰC QUAN với hệ thống hình ảnh, clip minh họa SINH ĐỘNG
  • Giúp học sinh HOÀN THIỆN các kĩ năng cơ bản hỗ trợ tối đa điểm số trên lớp học

Là chương trình bổ trợ kiến thức theo chương trình giáo dục phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, giúp các em học sinh học chắc toàn bộ kiến thức theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thúc đẩy năng lực học tập chủ động cho học sinh trong thời đại số.

Khởi động năm học mới với kiến thức nền tảng vững chắc

Chương trình chỉ áp dụng cho học sinh thân thiết của Hocmai.vn nhận được thông báo qua điện thoại/email

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Trọn gói toàn diện

Combo toàn diện Học giỏi Lớp 1

Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 16 suất

Học thử

Nhận học bổng 50%

360,000đ

Học phí gốc: 720,000đ

Môn học: Toán, Ngữ Văn
» 164 video bài giảng
» 1,000+ bài tập rèn luyện

App học Tiếng Anh chuẩn Quốc Tế

QUÀ TẶNG

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Trọn gói toàn diện

Combo toàn diện Học giỏi Lớp 2

Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 12 suất

Học thử

Nhận học bổng 50%

360,000đ

Học phí gốc: 720,000đ

Môn học: Toán, Ngữ Văn
» 222 video bài giảng
» 1,500 + bài tập

App học Tiếng Anh chuẩn Quốc Tế

QUÀ TẶNG

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Trọn gói toàn diện

Combo toàn diện Học giỏi Lớp 3

Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 15 suất

Học thử

Nhận học bổng 50%

600,000đ

Học phí gốc: 1,200,000đ

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
» 39 chuyên đề
» 268 video bài giảng
» 1,000+ bài tập rèn luyện

App học Tiếng Anh chuẩn Quốc Tế

QUÀ TẶNG

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Trọn gói toàn diện

Combo toàn diện Học giỏi Lớp 4

Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 15 suất

Học thử

Nhận học bổng 50%

600,000đ

Học phí gốc: 1,200,000đ

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
» 75 chuyên đề
» 565 video bài giảng
» 3,000+ bài tập rèn luyện

App học Tiếng Anh chuẩn Quốc Tế

QUÀ TẶNG

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Trọn gói toàn diện

Combo toàn diện Học giỏi Lớp 5

Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 09 suất

Học thử

Nhận học bổng 50%

600,000đ

Học phí gốc: 1,200,000đ

Môn học: Toán, Ngữ Văn
» 64 chuyên đề
» 551 video bài giảng
» 2,500+ bài tập rèn luyện

App học Tiếng Anh chuẩn Quốc Tế

QUÀ TẶNG

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Gói 3 môn

Trọn gói 6 môn

Combo 3 môn Học tốt Lớp 6

Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 13 suất

Học thử

Nhận học bổng 50%

1,099,500đ

Học phí gốc: 2,199,000đ

Chọn 3 môn: Toán, Ngữ Văn, T. Anh, KHTN, Sử - Địa, Tin học
» 60 chuyên đề
» 475 video bài giảng
» 6,000+ bài tập rèn luyện

App học Tiếng Anh chuẩn Quốc Tế

QUÀ TẶNG

Gói 3 môn

Trọn gói 6 môn

Combo toàn diện Học tốt Lớp 6

Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 14 suất

Học thử

Nhận học bổng 50%

1,999,500đ

Học phí gốc: 3,999,000đ

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHTN, Sử - Địa, Tin học 
» 60 chuyên đề
» 475 video bài giảng
» 6,000+ bài tập rèn luyện

App học Tiếng Anh chuẩn Quốc Tế

QUÀ TẶNG

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Gói 3 môn

Trọn gói 6 môn

Combo 3 môn Học tốt Lớp 7

Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 11 suất

Học thử

Nhận học bổng 50%

1,099,500đ

Học phí gốc: 2,199,000đ

Chọn 3 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHTN, Sử - Địa, Tin
» 62 chuyên đề
» 533 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

App học Tiếng Anh chuẩn Quốc Tế

QUÀ TẶNG

Gói 3 môn

Trọn gói 6 môn

Combo toàn diện Học tốt Lớp 7

Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 18 suất

Học thử

Nhận học bổng 50%

1,999,500đ

Học phí gốc: 3,999,000đ

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHTN, Sử - Địa, Tin học 
» 62 chuyên đề
» 533 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

App học Tiếng Anh chuẩn Quốc Tế

QUÀ TẶNG

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Gói 3 môn

Trọn gói 6 môn

Combo 3 môn Học tốt Lớp 8

Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 15 suất

Học thử

Nhận học bổng 50%

1,099,500đ

Học phí gốc: 2,199,000đ

Chọn 3 môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 73 chuyên đề
» 614 video bài giảng
» 6,000+ bài tập rèn luyện

App học Tiếng Anh chuẩn Quốc Tế

QUÀ TẶNG

Gói 3 môn

Trọn gói 6 môn

Combo toàn diện Học tốt Lớp 8

Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 10 suất

Học thử

Nhận học bổng 50%

1,999,500đ

Học phí gốc: 3,999,000đ

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 73 chuyên đề
» 614 video bài giảng
» 6,000+ bài tập rèn luyện

App học Tiếng Anh chuẩn Quốc Tế

QUÀ TẶNG

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Gói 3 môn

Trọn gói 6 môn

Combo 3 môn Học tốt Lớp 9

Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 12 suất

Học thử

Nhận học bổng 50%

1,099,500đ

Học phí gốc: 2,199,000đ

Chọn 3 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 50 chuyên đề
» 504 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

App học Tiếng Anh chuẩn Quốc Tế

QUÀ TẶNG

Gói 3 môn

Trọn gói 6 môn

Combo toàn diện Học tốt Lớp 9

Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 17 suất

Học thử

Nhận học bổng 50%

1,999,500đ

Học phí gốc: 3,999,000đ

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 50 chuyên đề
» 504 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

App học Tiếng Anh chuẩn Quốc Tế

QUÀ TẶNG

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Gói 3 môn

Trọn gói 6 môn

Combo 3 môn Học tốt Lớp 10

Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 15 suất

Học thử

Nhận học bổng 50%

1,099,500đ

Học phí gốc: 2,199,000đ

Chọn 3 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 50 chuyên đề
» 580 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

App học Tiếng Anh chuẩn Quốc Tế

QUÀ TẶNG

Gói 3 môn

Trọn gói 6 môn

Combo toàn diện Học tốt Lớp 10

Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 11 suất

Học thử

Nhận học bổng 50%

1,999,500đ

Học phí gốc: 3,999,000đ

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 50 chuyên đề
» 580 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

App học Tiếng Anh chuẩn Quốc Tế

QUÀ TẶNG

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Gói 3 môn

Trọn gói 6 môn

Combo 3 môn Học tốt Lớp 11

Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 21 suất

Học thử

Nhận học bổng 50%

1,099,500đ

Học phí gốc: 2,199,000đ

Chọn 3 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 83 chuyên đề
» 604 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

App học Tiếng Anh chuẩn Quốc Tế

QUÀ TẶNG

Gói 3 môn

Trọn gói 6 môn

Combo toàn diện Học tốt Lớp 11

Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 19 suất

Học thử

Nhận học bổng 50%

1,999,500đ

Học phí gốc: 3,999,000đ

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 83 chuyên đề
» 604 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

App học Tiếng Anh chuẩn Quốc Tế

QUÀ TẶNG

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Gói 3 môn

Trọn gói 6 môn

Combo 3 môn Học tốt Lớp 12

Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 15 suất

Học thử

Nhận học bổng 50%

1,099,500đ

Học phí gốc: 2,199,000đ

Chọn 3 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 74 chuyên đề
» 512 video bài giảng
» 8,000+ bài tập rèn luyện

App học Tiếng Anh chuẩn Quốc Tế

QUÀ TẶNG

Gói 3 môn

Trọn gói 6 môn

Combo toàn diện Học tốt Lớp 12

Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

Học thử

Nhận học bổng 50%

1,999,500đ

Học phí gốc: 3,999,000đ

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 74 chuyên đề
» 512 video bài giảng
» 8,000+ bài tập rèn luyện

App học Tiếng Anh chuẩn Quốc Tế

QUÀ TẶNG

CHỌN CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CHỌN CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Hành trình 15 năm được bảo chứng

Địa chỉ: Toà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 090-455-9891

Website: https//:hocmai.vn

* Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý nhận tư vấn theo chính sách của Hocmai

HỌC THỬ LỚP 1

  • Giúp trẻ MỞ RỘNG vốn từ, PHÁT TRIỂN tư duy vừa tạo hứng thú học tập môn học ngay từ những năm đầu.
  • Khóa học được xây dựng BÁM SÁT MỤC TIÊU chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình GDPT 2018).
  • Bài giảng được thiết kế TRỰC QUAN với hệ thống hình ảnh, clip minh họa SINH ĐỘNG.

MUA NGAY